General Data Protection Regulation

GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als organisatie moet u vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens u verzamelt, hoe u deze data gebruikt en hoe u ze beveiligt (of u dit nu in uw datacenter of in de cloud buiten de EU beheert). Ten gevolge van deze nieuwe wetgeving hebben wij ook ons privacy beleid aangepast en kan u hieronder alles nalezen. Bijkomende vragen kunnen gesteld worden via olenunited@outlook.com.

Meer info over de wetgeving kan steeds bekomen worden op https://gdpr-eu.be/wat-is-gdpr/

Bestand

Privacy verklaring Olen UInited

Bestand Downloaden