WELKOM BIJ OLEN UNITED


NIEUWSBRIEF MEI 2020

Beste voetballers en voetbalouders,

Ondanks de huidige moeilijke situatie en de onzekere toekomst gaan we echter niet bij de pakken blijven neerzitten en gaan we verder in onze voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.

De voorbije weken hebben we 21 ploegen ingeschreven voor het seizoen 2020-21, hebben we met trainers gepraat en zijn zo goed als alle vacatures ingevuld en hebben we ook afspraken gemaakt rond trainingsdagen en -uren op onze beide lokaties. 
Een volgende stap is nu het ontvangen van de lidgelden en eventueel nieuwe leden in te schrijven. De lidgelden zijn nog dezelfde als vorig seizoen : 

 • Geboren in 2012 - 2015 : € 130
 • Geboren in 2004 - 2011 : € 150
 • Geboren in 2003 en vroeger = € 170

Er is een korting voorzien van 10€ voor het tweede kind, 20€ voor het 3de, 4de, ... kind. Deze korting mag je zelf verrekenen bij betaling van het lidgeld.
Het lidgeld kan betaald worden op BE09 0689 3227 0057 met vermelding van de spelersnaam in het referentieveld, en dient betaald te worden uiterlijk op 15 juli. 

Qua ploegindeling van de jeugdploegen volgen we al enkele jaren een duidelijke visie, waarbij we aan de combinatie van volgende regels prioriteit geven :

 • Iedereen wordt ingedeeld in zijn eigen leeftijdscategorie.
 • Bij meerdere ploegen per leeftijdscategorie wordt een verdeling gemaakt gebaseerd op niveau van de spelers.
 • Bij een tekort aan spelers in een bepaalde groep wordt in overleg met jeugdcoördinatoren en trainers naar de meest optimale oplossing gezocht.

De effectieve ploegindeling voor elke speler zal gebeuren in de loop van augustus, en zal tijdens het seizoen ook regelmatig geëvalueerd worden.

Hieronder vind je alle informatie rond ploegen, trainers, trainingsuren, wedstrijduren thuiswedstrijden, voor zover deze op dit moment bepaald zijn. Links en rechts zijn misschien nog kleine verschuivingen mogelijk, maar indien zo zullen we je hier over informeren of zullen de trainers dit nader toelichten. De laatste versie kan je ook steeds op onze website www.olenunited.be raadplegen.

U6 : Renzo Vermeulen - Kevin Verbiest
U7 : Jef Mertens - Stijn 't Syen - Ian Lenseclaes
U8 : Stijn Van Genechten - Kenneth Verswijvelt - Geert Van Wolputte - Kristof Maes - Tom Dams
U9 : Kevin Verbiest - Robin Dieltjens - Stefan Bellens - Tom Bruynseels - Jens Matthijs
U10 : Steve Vandenhoeck - Seppe Liekens - Mario Vandijck
U12 : Tim Beneens
U13 : Tom De Laet - Jimmy Verstappen - Els Pauwels
U15 : Bart Baeten - Els Pauwels - Tess Horemans
U21 : Bram Geerinckx - Johan Michielsen
Res B : Ben Pals - Lennert Thomas
A kern : Diederik Van de Schoor - Geert Hannes
Keeperstrainers jeugd : Jurgen Vanopstal - Wim De l'arbre
Keeperstrainer senioren : Stijn Van Genechten

Trainingen : 

image-393662-trainingen-9bf31.w640.JPG

Thuiswedstrijden : 
image-393663-wedstrijden-c9f0f.JPG

De trainingen starten normaal gesproken de eerste week van augustus. Eventueel kan er al vanaf juli terug getraind worden, in dat geval zullen de trainers dit communiceren. Aangezien we reeds eerder aangekondigd hadden dat we alle voetbalactiviteiten opschorten tot ten minste einde juni, en ondertussen alle terreinen bijgewerkt, ingezaaid en bemest zijn, gaan we ons ook aan deze data houden.

Op de startdag in augustus, waarvan we de datum op dit moment nog niet hebben bepaald, zullen alle spelers die met hun lidgeld in orde zijn ook een nieuwe short en kousen ontvangen voor het nieuwe seizoen. Tevens kunnen dan ook de U10 spelers hun bal omwisselen, aangezien vanaf  U10 met een grotere maat van bal wordt gespeeld.

Verdere data om te onthouden : 

 • ons eigen jeugdtornooi op 1 en 2 augustus
 • voetbalkamp van 3 tem 6 augustus : inschrijven kan via deze pagina
 • U6 initiatie en startdag voor iedereen : datum nog te bepalen in augustus

In april hebben we al aangekondigd dat we als bestuur ook druk bezig zijn met een plan uit te werken rond een nieuwe en verbeterde infrastructuur, en dit in samenwerking met Umicore en de gemeente Olen. Dit betreft vanzelfsprekend een meerjarenplan waarin we de volgende punten aan het uittekenen en prioriteren zijn, afhankelijk van de beschikbare budgetten:

 • Bijkomende kleedkamers A complex
 • Nieuw kleedkamergebouw A complex
 • Renovatie A-kantine
 • Optimalisering terreinen met drainage, nieuwe omheining en verlichting waar nodig

De komende maanden willen we in ons A-complex al 2 bijkomende kleedkamers inrichten die we hopelijk in de loop van het seizoen 2020-2021 in gebruik kunnen nemen en voeren we, zoals elk jaar de nodige onderhouds- en herstellingswerken uit aan onze terreinen.

Mocht u zich geroepen voelen om in het infrastructuurverhaal uw (misschien letterlijk) steentje bij te dragen, horen we dit graag. Met de beperkte capaciteit die we nu hebben doen we wat we kunnen, maar zonder extra hulp of professionele hulp van buitenaf zal dit sowieso een lange termijn verhaal worden. De huidige crisissituatie maakt dit zeker niet gemakkelijker.
Trouwens niet enkel hiervoor, maar ook voor een aantal andere jobs binnen onze club kunnen we zeker nog extra hulp gebruiken, ik denk aan medeorganisatie activiteiten, onderhoudstaken, kantinedienst, …. Indien geïnteresseerd om een rol mee op te nemen en de toekomstgarantie van de club ook op die manier mee te helpen, spreek gerust iemand van het bestuur aan.

Ziezo, hopelijk dienen we onze planning niet al te dikwijls meer aan te passen. Mocht het toch zo zijn zullen we jullie zeker als eersten op de hoogte brengen. We hopen in ieder geval dat we in augustus jullie allemaal terug zien voetballen.

Vriendelijke groeten,
bestuur Olen United
Aanvraagformulieren tussenkomst mutualiteiten

De aanvraagformulieren voor het seizoen 2019-2020 voor tussenkomst van de verschillende ziekenfondsen zijn vanaf nu beschikbaar en kunnen gedownload worden vanop deze pagina.


Nieuwe aansluitingen

Voor de nieuwe spelers bij onze club zetten we de nodige stappen nog even op een rijtje : 

1. Bij de eerste 3 trainingen kan er gratis en vrijblijvend deelgenomen worden zodat je kan beoordelen of voetbal werkelijk je ding is. Nadien vragen we wel om aan te sluiten, zodat je ook verzekerd bent en aan wedstrijden kan deelnemen.

2. Vul het aansluitingsformulier in op onze website

3. Maak een afspraak met onze gerechtigde correspondent Arlette Baelus, Doffen 88 in Olen (arlette.baelus@telenet.be, 0479/508284) om de aansluiting te formaliseren.

4. Betaal het lidgeld. Lidgelden voor de verschillende leeftijdscategoriën bedragen :
U6 - U7 - U8 - U9 (geboren 2011 - 2014) : 130€
U10 - U11 - U12 - U13 - U15 - U17 (geboren 2003 - 2010) : 150€
U21 - Senioren (geboren 2002 en vroeger) : 170€
Er is een korting voorzien van 10€ voor het tweede kind, 20€ voor het 3de, 4de, ... kind. Deze korting mag je zelf verrekenen bij betaling van het lidgeld.
Het lidgeld kan betaald worden op BE09 0689 3227 0057 met vermelding van de spelersnaam in het referentieveld.

5. Bestel je kledij, bij voorkeur via het formulier op onze website. Indien gewenst kan er nog een afspraak gemaakt worden om te passen via olenunited@outlook.com.