WELKOM BIJ OLEN UNITED


LAATSTE NIEUWS

Het seizoen 2017-18 zit er op. Even rust dus, maar de voorbereidingen voor volgend seizoen zijn al druk bezig.
Volgend seizoen brengen we in de volgende leeftijdsklassen ploegen in competitie : U6 - U7 - U8 - U9 - U10 - U11 - U12 - U13 - U15 - U21 - Reserven - Eerste elftal.

De lidgelden voor volgend seizoen blijven dezelfde als vorig seizoen en zijn als volgt bepaald :
U6 - U9 (geboren in 2010 tem 2014) : 110€
U10 - U17 (geboren in 2002 tem 2009) : 130€
U21 en senioren (geboren in 2001 en ouder) : 150€

Wat zit er in dit lidgeldpakket :
Lidmaatschap club en KBVB
Verzekering ARENA
Voetbal (jeugd tem U17, elk seizoen)
Wedstrijdshort en -kousen (jeugd, elk seizoen)
Trainingspak (om de 2 seizoenen)
Jeugdspelers : drankbon na de wedstrijd

Het lidgeld kan overgeschreven worden op rekeningnr. BE36 7450 6270 2081 met vermelding van de spelersnaam in het referentieveld. Er is een korting voorzien van 10€ voor het 2de kind, 20€ voor 3de, 4de, ... kind. Deze mag je zelf verrekenen bij betaling van het lidgeld.
Nieuwe jeugdspelers en kinderen die eerst enkele weken willen 'proberen' vooraleer zich aan te sluiten, kunnen gedurende drie weken vrijblijvend aan de trainingen deelnemen.

Het lidgeld dient uiterlijk te worden betaald voor 31 mei 2018, zodat we dan nog de tijd hebben om de spelers in de verschillende ploegen in te delen, afspraken met de trainers te maken en alle spelers te informeren waar en wanneer er getraind en gespeeld gaat worden, zodat iedereen begin augustus met de trainingen voor het nieuwe seizoen kan beginnen. De ballen zullen op de eerste trainingen beschikbaar zijn.

Qua ploegindeling van de jeugdploegen volgen we al enkele jaren een duidelijke visie, waarbij we aan de combinatie van volgende regels prioriteit geven :
  • Iedereen wordt ingedeeld in zijn eigen leeftijdscategorie.
  • Bij meerdere ploegen per leeftijdscategorie wordt een verdeling gemaakt gebaseerd op niveau van de spelers.
  • Bij een tekort aan spelers in een bepaalde groep wordt in overleg met jeugdcoördinatoren en trainers naar de meest optimale oplossing gezocht.