ORGANISATIE

RAAD VAN BESTUUR

Guy Janssens
voorzitter

Arlette Baelus
secretaris

Gert Soontjens
penningmeester

Els Pauwels
bestuurslid

Johan Michielsen
bestuurslid

Patrick Verhaert
bestuurslid

Geert Vandijck
bestuurslid

Paul Van de Water
bestuurslid

† August T'Syen - ere-voorzitter

ALGEMENE VERGADERING (LEDEN VZW)

Guy Janssens

Arlette Baelus

Gert Soontjens

Els Pauwels

Johan Michielsen

Patrick Verhaert

Geert Vandijck

Paul Van de Water

Hans Bouwen

DAGELIJKS BESTUUR - WERKINGSCELLEN

SENIOREN

Gert Soontjens

Guy Janssens
Bart Baeten
Trainers senioren

JEUGD

Els Pauwels

Kevin Verbiest
Tom De Laet
Paul Van de Water
Jeugdtrainers

FINANCIEN

Gert Soontjens

Guy Janssens
Paul Van de Water

ACCOMODATIE & BOUW

Johan Michielsen

Guy Janssens
Patrick Verhaert
Gert Soontjens
Terrein- en kantineverantwoordelijkheden

MATERIAAL EN KLEDIJ

Paul Van de Water

Guy Janssens

ACTIVITEITEN

Paul Van de Water

Helpers / ouders per activiteit

COMMUNICATIE

Paul Van de Water

Arlette Baelus

ADMINISTRATIE

Arlette Baelus

Guy Janssens
Els Pauwels
Paul Van de Water

MEDISCH & SOCIAAL

Guy Janssens

Kiné

LEGAAL & VERZEKERINGEN

Gert Soontjens

Patrick Verhaert
Hans Bouwen