Juni 2018

PLOEGINDELINGEN EN TRAININGEN 2018

In bijlage vindt u de ploegindelingen en de trainingsschema's voor het volgende seizoen.

Bij de ploegindeling van de jeugdploegen volgen we al enkele jaren een duidelijke visie, waarbij we aan de combinatie van volgende regels prioriteit geven :

  • Iedereen wordt ingedeeld in zijn eigen leeftijdscategorie.
  • Bij meerdere ploegen per leeftijdscategorie wordt een verdeling gemaakt gebaseerd op niveau van de spelers.
  • Bij een tekort aan spelers in een bepaalde groep wordt in overleg met jeugdcoördinatoren en trainers naar de meest optimale oplossing gezocht.

Daarenboven hebben we voor het volgende seizoen besloten om meer in groepen te trainen, zoals u kan zien in de bijlagen, overkoepelend per 2 leeftijdscategorieën, nl U6+U7, U8+U9, U10+U11 en U12+U13. Door op dezelfde dagen en dezelfde tijdstippen te trainen kunnen we :

  • gemakkelijker onderling schuiven bij teveel of tekort aan spelers op training.
  • gemakkelijker onderling schuiven bij onbeschikbaarheid van trainers
  • meer mogelijkheden om wedstrijdsituaties te oefenen bvb U12 tegen U13.
  • zijn er meer doorgroeimogelijkheden voor de betere spelers
  • zo kunnen we ook al eens makkelijker beroep doen op jongens van een andere categorie bij een tekort aan spelers voor de weekend wedstrijden.
  • meer onderling contact tussen de kinderen van verschillende leeftijden, die later sowieso bij 11v11 wedstrijden samen dienen te spelen.

Voor alle duidelijkheid, iedereen speelt in eerste instantie in de ploeg waarin hij momenteel is ingedeeld, maar verschuivingen tijdens het seizoen blijven op deze manier, na onderling overleg, steeds mogelijk.

Trainingen gebeuren voor alle ploegen op de terreinen van het B-complex aan de Zonnebloemstraat. Tijdens de wintermaanden verhuizen de trainingen van U6, U7 en U8 naar het A-complex, maar de trainers zullen jullie hierover tijdig informeren.
Alle wedstrijden worden gespeeld op de terreinen van het A-complex aan de Gestelstraat/Zandstraat.

Belangrijke regel is ook dat we vanaf U10 verwachten dat er verplicht gedoucht wordt na elke training en wedstrijd.

Voor de meeste spelers is het lidgeld ondertussen in orde. Mocht dit nog niet zo zijn, gelieve dit dan zo snel mogelijk in orde te brengen.
De lidgelden voor volgend seizoen blijven dezelfde als vorig seizoen en zijn als volgt bepaald :
U6 - U9 (geboren in 2010 tem 2014) : 110€
U10 - U17 (geboren in 2002 tem 2009) : 130€
U21 en senioren (geboren in 2001 en ouder) : 150€

Wat zit er in dit lidgeldpakket :
Lidmaatschap club en KBVB
Verzekering ARENA
Voetbal (jeugd tem U17, elk seizoen)
Wedstrijdshort en -kousen (jeugd, elk seizoen)
Trainingspak (om de 2 seizoenen)
Jeugdspelers : drankbon na de wedstrijd

Het lidgeld kan overgeschreven worden op rekeningnr. BE36 7450 6270 2081 met vermelding van de spelersnaam in het referentieveld. Er is een korting voorzien van 10€ voor het 2de kind, 20€ voor 3de, 4de, ... kind. Deze mag je zelf verrekenen bij betaling van het lidgeld.
Nieuwe jeugdspelers en kinderen die eerst enkele weken willen 'proberen' vooraleer zich aan te sluiten, kunnen gedurende drie weken vrijblijvend aan de trainingen deelnemen.

Hopelijk hebben we u hiermee voldoende geïnformeerd en kan de nieuwe competitie als dusdanig aangevat worden.

Data die je al zeker mag noteren :
3 en 4 augustus : jeugdtornooi op de terreinen van het A-complex
1 en 2 september : start competitie
Meer info volgt nog tijdens de maand juli, hou je mail, facebook en onze website in het oog, maar nu eerst, vakantie !!!